ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

هفدهمین روز جنگ

هفدهمین روز جنگ؛ پنتاگون، جمهوری اسلامی را مسئول حملات موشکی و پهپادی دانست. مکرون: فرانسه…

en_USEnglish