ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

در باره ما

درباره ما

ستاد تشکیل دولت در تبعید ایران با ابتکار و روشی جدید که مبتنی بر منشور حقوق بشر سازمان ملل و توسعه ی پایدار میباشد با پایبندی بر مبانی زیر گردهم آمده ایم.

۱. براندازی جمهوری اسلامی، ۲. داشتن ایرانی یکپارچه و احترام و پاسداری از تمامیت ارضی کشور، ۳. یک ملت، یک پرچم، ۴. احترام به همه گروهها و احزاب و همه مردم و مبارزه بدون خشونت و توهین، و احترام به قوانین مصوبه و ۵. انتخابات آزاد و احترام به صندوق آراء.

این افراد فرهیخته و متخصص ایرانی داخل و خارج از کشور که متعهد به آبادانی ایران و نوید بخش رفاه و آزادی به ملت ایران هستند، با یاری گرفتن از کلیه افکار و همچنین قوانین بین‌المللی و تجارب شگرف و دانش نخبگان افراد، طرح پیشنهادی را برای سربلندی، پاسداشت و رفاه ایرانیان آماده کرده اند. این جنبش مردمی پایبند به تاسیس دولت در تبعید می باشد.

ما برای ساختن ایرانی با یک محیطی بهتر و جهانی امن تر برای هم اکنون و نسل های آینده به همکاری و همیاری با یکدیگر باور داریم.

en_USEnglish