ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

چشم انداز

با توجه به اینکه شرایط خاص، تدابیر خاصی را می طلبد و اکنون ایران در شرایط خاصی به سر می برد، پروژه دولت در تبعید با دعوت از اندیشمندان و شخصیت های برجسته ایرانی در سراسر جهان به منظور ایجاد زیر ساخت ایران فردا کلید خورده است.

چشم انداز ما محیطی بهتر، ایران و جهانی سالم تر و امن تر برای هم اکنون و نسل های آینده مبتنی بر توسعه ی پایدار است که بر اساس آن ایران فردا، کشوری باشد که با همه کشورهای دنیا با دوستی ارتباط داشته باشد، برای همه ایرانیان جدای از علایق سیاسی و گرایشات مذهبی و قومی باشد و یادآور گذشته شکوهمند ایران در عرصه تاریخ گردد و مسئول تامین حداقل نیاز همه اقشار جامعه باشد و همچنین کشوری باشد که با مشارکت همه ایرانیان تصمیم می‌گیرد، عمل می‌کند و به نتیجه می رسد.

en_USEnglish