ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

اهداف

 

دولت در تبعید دولتی است که خارج از سرزمین خود تشکیل میشود. هدف ما ایجاد ساختار راهنمای راهبردی برای تقویت ملی و چهارچوب راهبرد فراگیر است. اهداف ویژه بصورت زیر می باشد:

۱. ایجاد بستری مناسب و مردمی در زیر سایه یک ملت، یک پرچم

۲. براندازی جمهوری اسلامی اشغالگر

۳.بوجود آوردن فضایی امن و سالم برای انتخابات آزاد و مردمی

۴. فراهم نمودن بستری مناسب برای تاسیس دولت موقت

۵. ایجاد آمادگی لازم برای حرکت بسوی اجرای اهداف توسعه ی پایدار سازمان ملل.

en_USEnglish