ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

مشارکت و همکاری

خلاصه

با توجه به سند ۲۰۳۰، دستور کار دولت برای توسعه پایدار مبتنی بر اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ متمرکز میشود و با این پیش فرض است که “همه ی مردم و استانها در کشور و همچنین کشورهای دیگر در دنیا و همه ی ذینفعان با همکاری و مبتنی بر مشارکت،  این طرح را اجرا می کنند”. دستور کار دولت پیشنهادی به عنوان یک برنامه یکپارچه اقدام، مشارکتها، همراه با مردم، برای کل کشور و زمین مادر است که سعادت و صلح را به عنوان یکی از پنج ستون تعیین کننده آن است که در راستای سند ۲۰۳۰ انتخاب و بر میگزیند. لذا این دولت پیشنهادی با یک هدف خاص برای تشویق و ارتقاء مشارکتهای مؤثر عمومی، دولتی و خصوصی و جامعه ی مدنی، با تکیه بر این تجربه و  همیاری به استراتژی های همکاری حرکت خود را آغاز مینماید.

این مشارکت امکان هماهنگی سیاست ها و استراتژی ها و اجرای آنها را فراهم می آورد. چنین تلاشهای مشترکی می تواند حداکثر پتانسیل را از منابع به وجود آورد، از سرمایه گذاری های اضافی یا همپوشانی جلوگیری کند، از هم افزایی ها بهره ببرد و فرهنگ کار مشارکتی و اجتماعی را برای کشور و مردم د رجامعه معرفی کند تا از این راه بتوان به تشکیل احزاب با ایده های متفاوت در کشور دستیابی پیدا کرد. به همین دلایل، در این دولت پیشنهادی همیشه همکاری ها باید به طور فعال بررسی شود تا مطمئن شد که همه در مسیر آبادانی کشور نقش دارند و فردی از جامعه جا نیفتاده  است.

مشارکتها نقاط قوت و چشم اندازهای مختلف خلاقیت و نوآوری را تحریک می کند. این مشارکتها اغلب از طریق قابلیت های منحصر به فرد و دستاوردهایی صورت میگیرد که میتواند جامعه را به سمت اهداف مشترک سوق دهد. مشارکتها در همه ی سطوح – بین المللی، منطقه ای، ملی و استانی و محلی انجام میشود. مهارت ها، تجربیات، دانش و منابع، بسیار مختلف هستند اما آنها میتوانند مکمل یکدیگر باشند تا همه را برای ابتکار یا برنامه ای مدون برای ایجاد، تقویت یا ساماندهی آرایش مدیریت کشور آماده سازد. مشارکتها میتوانند تنوع ایجاد کنند و همچنین می تواند دانش سازمانی، ظرفیت ها و قابلیت ها را افزایش دهد. این نوع مشارکتها میتواند فرآیندها و خدمات مکانی را ارتقا بخشد و اثربخشی در مدیریت کشور و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط به دولت و کشور و منابع آنرا را بهبود بخشد.

لطفا در صورت تمایل به مطالعه فایل کامل , با ما تماس حاصل فرمایید.

en_USEnglish