ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

مبادله ۱۳ گروگان اسرائیلی با ۳۹ زندانی فلسطینی در روز اول آتش‌بس

مبادله ۱۳ گروگان اسرائیلی با ۳۹ زندانی فلسطینی در روز اول آتش‌بس رویترز به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش داد که ۳۹ زندانی فلسطینی شامل ۲۴ زن و ۱۵ پسر نوجوان آزاد خواهند شد و در اختیار صلیب سرخ جهانی قرار می‌گیرند. حماس نیز متعهد شده که ۱۳ گروگان اسرائیلی را در روز اول اجرای وقفه بشردوستانه در جنگ آزاد کند.

پایگاه خبری رسانه های جهانی آیدیا،.

سیروس کنگرلو.

نقل از وی او ای

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish