ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

سرکوب شدید در دانشگاه ها توسط جمهوری اسلامی ایران

سرکوب شدید در دانشگاه ها توسط جمهوری اسلامی ایران

– «در چند دانشگاه اصلی ایران از جمله‌ امیرکبیر (پلی‌تکنیک)، «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) و علم و صنعت نیرو‌های اوباشی حضور پیدا کرده‌اند که گفته می‌شود وابستگی سازمانی به گشت انضباط شهری شهرداری تهران دارند.» وظایف این طیف از افراد، گزارش لحظه‌ای از فضا‌های مختلف دانشگاه‌هاست و به محض اعلام «جرم بدحجابی»، داشتن پیرسینگ پسران، کوتاهی مانتو دختران و سیگار کشیدن آنها، چند تیم از واحد حراست به محل مربوطه یورش آورده و اقدام به ضبط کارت دانشجویان می‌کنند؛ این اقدامات در ساعات پایان کار دانشگاه به اوج خود رسیده و حراستی‌ها با خلوت شدن دانشگاه به تعقیب دختران تا خروجی دانشگاه پرداخته و با اعلام به نگهبان خروجی مانع خارج شدن دانشجویان می‌شوند.

بیش از ۵۰ کافه در اطراف دانشگاه تهران و ۵ کافه در اطراف دانشگاه امیرکبیر با‌ اتهاماتی چون «عدم رعایت حجاب» و «شبکه‌سازی علیه جمهوری اسلامی» تعطیل شده‌اند تا فضای اطراف دانشگاه نیز در ساکت‌ترین حالت ممکن قرار گیرد چرا که نهاد‌های امنیتی در یکسال اخیر فهمیده‌اند که دانشگاه کانون اعتراضات است و باید در فضای انزوا و قبرستانی قرار بگیرند تا هرگونه اعتراضات درون دانشگاه‌ها به بیرون از آنها سرایت نکند.

 

گروه پخش رسانه های جهانی آیدیا،

پرشینگ

به نقل از کیهان لندن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish