ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

آموزش جنگ افروزی در منطقه و جهان توسط جمهوری اسلامی ایران!

آموزش جنگ افروزی در منطقه و جهان توسط جمهوری اسلامی ایران!

بنا به گزارش روز چهارشنبهٔ وال استریت جورنال، صدها تروریست فلسطینی چند هفته پیش از تهاجم مرگبار گروه به اسرائیل، در ایران «آموزش-های ویژهٔ رزمی» دیدند.

این روزنامه با استناد به «افراد مطلع از اطلاعات محرمانه»ی مربوط به کشتار بی-رحمانهٔ حماس در ۷ اکتبر -که طی آن۱۴۰۰ اسرائیلی، اکثرا غیرنظامی، به قتل رسیدند- در گزارشی نوشت ماه گذشته ۵۰۰ عضو حماس و جهاد اسلامی فلسطینیان در یک دورهٔ آموزشی تحت نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شرکت جستند.
وال استریت جورنال، همچنین، در گزارش خود با استناد به اعضای ارشد حماس و حزب الله، جنبش تحت حمایت ایران در لبنان نوشت مقامات امنیتی ایران پنج روز پیش از تهاجم ۷ اکتبر، در جلسه-ای در بیروت به تهاجم «چراغ سبز دادند.»

گروه پخش رسانه های جهانی آیدیا،
پرشینگ
به نقل از تایمز اسراییل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish