ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

سندی که نشان میدهد ، این جنگ بدستور علی خامنه ای و مزدورانش و با هزینه ایران راه اندازی شده

سندی که نشان میدهد ، این جنگ بدستور علی خامنه ای و مزدورانش و با هزینه ایران راه اندازی شده، مظلوم نمایی بس است، دنیا یکبار برای همیشه باید ملاهارا از ایران بیرون بکنند . ننگ بر سید علی ضحاک خون آشام  ✊✊✌️✌️  #هم_غزه_هم_لبنان_هردو_فدای_ایران #هم_اسلام_هم_قران_هردو_فدای_ایران  #آرمیتا_گراوند  #اسرائیل #مسلح_شویم  #مزدور_کشی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish