ستاد تشکیل دولت ایران در تبعید

تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه موسس “دولت در تبعید ایران” را کلا سانسور کرد!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish